حضور مهندس بنایی در مسابقات جام رمضان

حضور مهندس بنائی در سالن شهید رجایی و عرض خداقوت به ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقات فوتسال جام رمضان گناباد و بجستان