زندگینامه

مهندس حمید بنایی تا کنون: کارشناس نظارت طرح های عمرانی سازمان جهاد سازندگی استان سیستان وبلوچستان – ناظرپروژه های خانه سازی سپاه درقاسم آباد مشهد – کارشناس ناظرآبخیز داری جهادسازندگی گناباد و اجرای طرح های آبخیز داری حوزه کاخک وروستاهای بخش کاخک – کارشناس مسئول بهسازی جهادسازندگی گناباد – اجرای بهسازی روستای زیبد ،بیمرغ و پی گیری طرح بهسازی روشناوند ،زین آبادبجستان ، یونسی – کارشناس ناظر پروژه های عمرانی زیرکوه قاین بعداز زلزله – کارشناس مسئول نظارت طرح های آب وخاکی استان خراسان بزرگ – معاون شهردار گناباد – شهردار گناباد (یک سال با شورای دوم و ۷۵ماه باشورای سوم) – مدیر اداره ساختمان و تاسیسات جهادکشاورزی استان خراسان – مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید گلبهار – لیسانس مهندسی عمران – فوق لیسانس – مهندسی کشاورزی – دانشجوی دکتری رشته مدیریت – مهندس پایه یک نظارت و طراحی – کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نماینده مردم شریف شهرستان های گناباد و بجستان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده است